Sygedagpenge: Sådan er reglerne, når du bliver syg

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Hvis du bliver så syg, at du ikke er i stand til at arbejde i en periode, kan du blive tilmeldt sygedagpenge. Det er direkte hos din arbejdsgiver eller den a-kasse, der udbetaler dine sygedagpenge. Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne er, følger herunder vigtig information i forbindelse med sygedagpenge.

Hvem skal du sygemelde dig hos?

Når du bliver så syg, at du er uarbejdsdygtig, skal du selv sygemelde dig. Hvis du er i arbejde, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver så hurtigt som muligt, og maksimalt to timer efter du normalt møder ind. Du bør undersøge, om din arbejdsplads har andre regler, samt hvad du konkret skal gøre i denne situation.

Hvis ikke du sygemelder dig indenfor den angivne tidsramme, risikerer du, at du mister én eller flere dages sygedagpenge. Hvis du er ledig, når du bliver syg, skal du sygemelde dig hos din a-kasse. Det skal gøres på den første dag, du har fravær. Hvis du modtager kontanthjælp eller en anden ydelse som eksempelvis revalideringsydelse, skal du sygemelde dig direkte hos kommunen. Deltager du i virksomhedspraktik, aktivering eller lignende, skal du meddele det direkte hos din leder på stedet.

Hvad hvis jeg er ansat med løn under sygdom?

Hvis du er ansat med løn under sygdom, er det arbejdsgiverens ansvar at anmelde sygefraværet hos kommunen – og det skal senest gøres, 5 uger efter du første gang har meldt dig syg, i tilfælde af at dit sygefravær strækker sig over en periode på mere end 30 dage. Når der er gået 30 kalenderdage, kan din arbejdsgiver få refusion fra kommunen, svarende til sygedagepengesatsen.

Lønmodtager og sygedagpenge

Hvis du ikke får løn, imens du er syg, har du ret til sygedagpenge. Det kræver dog, at du opfylder forskellige krav omkring, at du tidligere har været beskæftiget. Det kan enten være din arbejdsgiver eller selve kommunen, du bor i, der udbetaler dine sygedagpenge.

Som hovedregel er det dog din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i de første 30 dage, du er syg. Hvis du skal have sygedagpenge fra din arbejdsgiver, er det nødvendigt, at du har været ansat i mindst 8 uger med 74 timers beskæftigelse som minimumskrav.