Hjælp til alkoholabstinenser – afrusning

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Det kan være rigtig farligt med alkoholabstinenser selvom de mest almindelige går over af sig selv. Det kan være nok så ubehageligt, men masser af hvile, væske og sund mad, hjælper ubehaget hurtigere væk. Hvis man oplever at symptomerne eller abstinenserne ikke forholdsvis hurtigt bliver aftagende bør man kontakte egen læge eller akut linje 1813 eller 112 alt efter hvor slemt det er.

Her er en liste af de mest typiske tegn og symptomer på alkohol abstinenser:

Fysiske alkoholabstinenser

 • Hjertebanken
 • Rystelser
 • Kvalme og opkast
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Hjertebanken

Psykiske alkoholabstinenser

 • Uro / Indre uro
 • Angst
 • Tristhed / Depression
 • Irritation
 • Nervøsitet
 • Søvnproblemer / Søvnbesvær

Hvis man har et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed, kan det være rigtig farligt at stoppe med at drikke og det er vigtigt at opsøge professionel hjælp til alkoholbehandling og en eventuel afrusning. Hvis man stopper med at drikke uden videre, fra den ene dag til anden, kan det i værste tilfælde slå en ihjel. Søg altid hjælp først.

Hvordan foregår en afrusning?

Meget ofte bliver der brugt Klopoxid eller Risolid som er Benzodiazepiner

 • Klopoxid og Risolid:

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper. De går aktivt ind og giver hjernen tæt på samme oplevelse, som ved indtagelse af alkohol. Effekten kommer inden for ca. 30. min.

Vigtigt! Akut sovemiddel- eller alkoholforgiftning.

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden.

”Den største ulempe med benzodiazepiner er dog, hvis man bruger disse præparater over lang tid. Dette kan medføre, at man bliver afhængig og gradvist må øge dosis for at opnå samme beroligende effekt. Stofferne kan også misbruges som et rusmiddel og er meget farlige, hvis man kombinerer dem med andre stoffer og med alkohol”

En afrusning skal gerne foregå over 3-5 dage og så skal man gerne være trappet helt ud af medicin og så er det vigtigt at der efterfølgende hjælpes i form af alkoholbehandling. Når der er et behov for afrusning, vil alkoholmisbruget også have noget et punkt hvor det er et behandlingskrævende problem, som man ikke selv kan komme fri af. Derfor er det vigtigt at få professionel hjælp i form af alkoholbehandling.

Hvorfor alkoholbehandling?

Alkoholbehandling er vigtigt fordi at selve alkoholen ikke er problemet for den der misbruger. Problemet er faktisk det, at alkoholen bliver brugt som en løsning til problemerne og derfor vil en afrusning eller abstinensbehandling kun hjælpe meget kort. Man kan sige at alkohol er et symptom på et alkoholmisbrug og der skal professionel hjælp til at finde andre løsninger end alkohol. Dette gøres bedst gennem kognitiv adfærdsterapi, gruppebehandling, personlig udvikling gennem opgaver, samtaler og mere. Langt de fleste private behandlingssteder vil alt dette være en naturlig del af forløbet.